Klik = Home

CV De Lichtstadnarren

Informatie voor de Zatte Harries

 

Verkrijgen van Lidmaatschap "de Zatte Harries"

Om een "Zatte Harrie" te worden moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

 

1. Je moet minimaal één keer te diep in het glaasje hebben gekeken.

2. De Zatte Harries moeten hier zoveel plezier aan beleefd hebben dat je wordt verkozen tot lid.

3. Ere-leden hebben veto-recht.

4. Lidmaatschap is niet te koop. Zatte Harries zijn echter gevoelig voor steekpenningen in "natura".

Reglement van de Zatte Harries:

1. Gij zult de andere Zatte Harries vriendelijk bejegenen, ongeacht uw alcoholische toestand.

2. Gij zult met de andere Zatte Harries het glas in voorspoed heffen.

3. Bij constatering dat een Zatte Harrie geen vol glas heeft moet u hem daar direct op aanspreken.

4. Indien een persoon zich als kandidaat lid voordoet moet je de andere Zatte Harries direct alarmeren.

Leden Lijst
1 Marisca Damen
2 Brigitte van Eembergen
3 Gerry van de Graaf
4 Petry van de Graaf
5 Monique Krijnen
6 Sjaan van Lierop
7 Wilma Petersen
8 Henriëtte van Rooij
9 Bep Smits
10 Bep Strijb
11 Jolanda van de Ven
12 Toon Verhaar
   
   

 

  Voorzitter, Secretaris & Penningmeester: Sjaan van Lierop        

Ere-leden: Toon Verhaar (2004) & Sjaan van Lierop (2009)